FORMULARI D'INSCRIPCIÓ COM A SOCI

Per una petita quota de 10.00 al mes seràs soci de "Sa Casa de Menorca a Mallorca" . De ple dret i obtenint així tots es avantatges per a tu i sa teva família directa.  

Pertanyeràs a un grup d'amics menorquins residents a Mallorca i participaràs en ses activitats culturals, lúdiques o festives que es realitzen. A més, ens ajudaràs a promoure i mantenir sa cultura de nostra volguda 'Roqueta' en aquesta Illa germana que ens ha acollit.

Emplena i envia es formulari amb ses teves dades. En breu rebràs un qüestionari per a reenviar-nos i amb això ja formaràs part de sa nostra associació. Rebràs ses nostres comunicacions periòdiques i podràs participar de ses activitats des "Teu raconet menorquí a Mallorca" .

¡¡Benvingut ¡¡¡

REGISTRE

NOU SOCI

Hola nou soci de Sa Casa de Menorca a Mallorca.

Gràcies per inscriure't a sa nostra associació i formar part des nostre grup d'amics de Menorca.

Per favor, emplena es següent formulari i envial per a accedir a tots es teus drets. En breu ens posarem en contacte amb tu per fer-te entrega des carnet de soci i conèixer-nos personalment, si ho desitges. També pots posar-te en contacte via email a hola@casademenorca.com per a qualsevol dubte o qüestió que desitgis comentar.

DADES SOCI PERSONALS I FAMILIARS


DADES DE CONTACTE


DADES PER AL COBRAMENT DE LA QUOTA


Ser soci de Sa Casa de Menorca a Mallorc, significa formar part d'un grup d'amics menorquins residents a Mallorca i disfrutar de ses activitats lúdiques i es esdeveniments culturals que realitzam.
Es socis aporten una quota mensual de 10€, sa qual s'incrementa cada any amb es corresponent IPC oficial. Sa quota és per entitat familiar i el pagament pel soci titular dona es mateixos drets i obligacions a sa resta de components de sa família directa.
Sa domiciliació per defecte és mensual, però pots triar sa periodicitat desitjada entre ses següents i així beneficiar-te de descompte per pagament trimestral o semestral.

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA


Per al coneixement de s'entitat bancària:
Per sa present, AUTORITZO a s'associació Casa de Menorca
S'associació Sa Casa de Menorca a Mallorca compleix amb sa normativa vigent sobre es tractament de dades personals i custodia; seguint es protocols marcats per sa Llei. Així consta en els nostres Termes i Condicions
TOP