FORMULARI D'INSCRIPCIÓ COM A SOCI

Per una petita quota de 10.00 al mes seràs soci de "Sa Casa de Menorca a Mallorca" . De ple dret i obtenint així tots es avantatges per a tu i sa teva família directa.  

Pertanyeràs a un grup d'amics menorquins residents a Mallorca i participaràs en ses activitats culturals, lúdiques o festives que es realitzen. A més, ens ajudaràs a promoure i mantenir sa cultura de nostra volguda 'Roqueta' en aquesta Illa germana que ens ha acollit.

Emplena i envia es formulari amb ses teves dades. En breu rebràs un qüestionari per a reenviar-nos i amb això ja formaràs part de sa nostra associació. Rebràs ses nostres comunicacions periòdiques i podràs participar de ses activitats des "Teu raconet menorquí a Mallorca" .

¡¡Benvingut ¡¡¡

QUI SOM

Sa casa de Menorca a Mallorca està formada per socis menorquins residents a Mallorca, es seus familiars i simpatitzants. Persones d'origen menorquí que, per diversos motius, han establert sa seva residència a aquesta illa germana i que desitgen seguir mantenint relació amb s'illa d'origen.

Gent que volen gaudir de ses activitats que realitzem o simplement que volen ampliar sa seva xarxa de contactes i amistats en aquesta terra que ens ha acollit. Entre es nostres socis trobaràs diferents tipus de persones, de totes ses generacions i inquietuds.

Qualsevol persona de qualsevol edat, condició social o lloc de naixement menorquí és molt benvinguda a sa nostra associació.

INTEGRANTS DE SA JUTA

CASA DE MENORCA

S'Associació es regeix per uns Estatuts de 2006, que varen ser aprovats en Assemblea de Socis Extraordinària i que estan a disposició de qualsevol soci que vulgui conèixer-los. En ells està establerta sa figura de una Junta de Govern, com a òrgan de direcció i administració de sa societat.

Qualsevol soci pot ser President o formar part de sa Junta de Govern, seguint els procediments i temps establerts en els estatuts interns. Sa Junta actual va ser elegida el mes de juliol de 2020 i està formada pels següents socis.

(Clicka damunt d'ells per a més informació o per posar-te en contacte, si ho desitjes)

Eleuteri Pons

Presidència

Nascut a Ciutadella, està casat amb una mallorquina i és pare de dues fietes. Resideix a Mallorca desde 2003 quan per motius de treball es va traslladar a Palma. Provinent del sector hoteler, dirigeix una Consultoria de serveis de Ecommerce per a la indústria turística. Forma part de Sa Casa de Menorca des de 2006 i ha ocupat diferents càrrecs en altres Juntes anteriors.

Teléfono de contacto: 607 28 86 29
E-Mail: presidencia@casademenorca.com

Benjamín Fluviá

Vice-Presidència

D'origen ciutadallenc i casat amb una maonesa, formen una família amb dues fietes; una nascuda a Maó i s'altra a Ciutadella. Resideix a Binissalem, on és propietari d'una empresa de destrucció de documents que opera tant a Mallorca, Menorca i Eivissa. És soci de Sa Casa de Menorca des de fa anys, on ha ocupat es càrrec de Vicepresident en sa Junta anterior i ha estat membre de sa Coral.

Teléfono de contacto: 609 45 94 59
E-Mail: vicepresidencia@casademenorca.com

María Saura

Secretariat

És la més cosmopolita de sa nostra associació; nascuda a Madrid, encara que menorquina d'origen familiar; ha viscut en diversos llocs inclosos Maó i Ciutadella, fins a acabar residint a Palma. Dedicada al sector immobiliari, ha desenvolupat diversos projectes professionals a Mallorca i a Menorca. Forma part de s'Associació desde fa més de 5 anys i encara que anteriorment no havia pertangut a la Junta, en s'actualitat s'encarrega de sa Secretaria de Sa Casa de Menorca.

Teléfono de contacto: 628 12 23 45
E-Mail: secretariat@casademenorca.com

Rafael Marqués

Tresoreria

Nascut a Ciutadella i casat amb una altra ciutadellenca, resideixen desde fa anys a Palma i formen part molt activa de sa nostra associació. Enginyer de formació, és càrrec important d'una empresa especialista en obra pública i desenvolupen nombrosos projectes tant a Menorca com a Mallorca. Anteriorment va ocupar el càrrec de vocal en sa Junta i actualment exerceix ses tasques de Tresorer

Teléfono de contacto: 677 96 50 00
E-Mail: tresoreria@casademenorca.com

Déborah Monserrat

Vocalia

Pianista i professora Titular des Conservatori Superior de Música de ses Illes Balears; va néixer en Ciutadella i resideix a Palma desde fa anys. Mare d'un fill a punt d'entrar en adolescència i excel·lent cuinera; ha participat de manera interina com a directora de sa Coral de sa Casa de Menorca i en tots els esdeveniments musicals dels últims anys. Forma part de sa Junta de Govern per primera vegada com a Vocal "multifunció" encarregada d'activitats musicals, lúdiques i festives /p>

Teléfono de contacto: 660 12 42 47
E-Mail: lamenorka@hotmail.com

kfasd

Francisco Marqués

Vocalia

Kiko Marquès és es nostre degà en sa Junta de la Casa de Menorca, ja que és es membre amb més antiguitat. D'origen ciutadallenc, va arribar a Palma en edat universitària i desde llavors viu a Mallorca. Casat amb una mallorquina, resideixen a Son Ferriol i és pare de família amb dos fills a punt d'emancipar-se. Ha format part de ses últimes cinc Juntes de Govern, ocupant el càrrec de Vocal d'activitats vàries.

Teléfono de contacto: 684 13 85 11
E-Mail: kmarques1960@telefonica.net

TOP