Taller de Xarxes Socials, Facebook & Instagram

Un des nostros sponsors, s’agència ‘Reffuerzza, Social Media’ mos va oferir una interessant xerrada sobre es maneig de ses Xarxes Socials.

Vàrem aprendre no només a entendre-les, si no també a manejar ses seves múltiples possibilitats i es seus trucs. Amb això conseguim moure-mos millor en aquestes plataformes digitals i aprofitar tots ets avantatges que ofereixen. Sense descuidar-mos de també xerrar de ses problemàtiques o perills que també puguin tenir.

Agraïm a “Reffuerzza, Social Media” ( www.reffuerzza.com ) , sa seva aportació desinteresada i sa seva colaboració amb sa nostra associació.