Mostra de Ceràmica d’Antonia Rosselló

n´Antonia Roselló, ens va mostrar es seu art en sa realització de diversos objectes de ceràmica.